İnsan Sevmez İnsanlığa dair bir düşünce...

Sorgulamayan Canlı Türü İnsan

Sorgulamak nedir? Sorgulamak soru sormaktır, düşünmektir, her şeyi olduğu gibi kabul etmemektir, merak etmektir, risk almaktır, sürü değil birey olmaktır, düz değil aykırı olmaktır. En önemlisi kontrolsüz hayat demektir. Sorgulamayan insan hayatının kontrolünü elinden kaçırmış canlıdır. Ailesinin, arkadaşlarının, çevresinin ve toplumun değerlerini ve inançlarını olduğu gibi kabul eden insanın hayatı kontrolünde değildir. Yaşadığını zanneden sadece nefes alıp ve veren bir canlıdır. Yaşamından ölümüne dek canlı bir varlık olarak, bir o yana bir bu yana sürüklenip durmuştur. İnsanoğlu varlığından itibaren kendisini yönetebilecek açıklar bırakmıştır. Bu açıkları fark eden kimi insanlar, insan topluluklarını yönetmeye başlamıştır.

Sorgulamayan insanlar onlarca nesil öncelerden gelen bilgileri doğru kabul etmiştir. Çünkü böylesi en kolay ve en risksiz davranıştır. Sadece kabul et aykırı olma ve yaşamına devam et. Bu sorgulanmayan bilgiler bizlerin kültürlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, yaşamımızı şekillendirmektedir. İnsan olmanın en temel yapı taşı aklımızı ve fikrimizi kullanmıyoruz. O zaman biz insan mı oluyoruz? Hayır sadece canlıyız, yaşayıp ölüp gidiyoruz.

Sorgulamayan Canlı Türü İnsan

Dünya üzerinde insanlık tarihi boyunca, insanın insana yaptığı zulmü hiçbir canlı kendi türüne yapmamıştır. İnsan neden kendi türünü yok etmek için tarihi boyunca bu kadar üstün bir çaba sarf etmiştir. Cevabı çok basit sorgulamayan, düşünmeyen, mantığını ve aklını kullanmak istemeyen canlı türüdür. Sorgulamayan insan boş bir canlıdır yaşar ve ölür. Yaşamı boyunca sürekli yönlendirilir ve kendi türünü yok etmek için çabalar. Yıllar boyunca yapılan savaşlar, soykırımlar, katledilen masum insanlar, terör ile yok olan hayatlar sizce sorgulamayla bir ilgisi var mı?

Günümüze bakalım biraz, yaşamından memnun olmayan insan var mı sizce? Maaşının yetmediğini, hayatın pahalı olduğunu, faturaları ödeyemediği için borca girdiğini söyleyen birçok insanı haberlerde yada çevrenizde görebilirsiniz. Neden kullandıklarından çok para ödediklerini, değerinden daha fazla ürünler aldıklarını sorgulamıyorlar, itiraz etmiyorlar, merak edip araştırmıyorlar. Sadece homurdanıp hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Peki ya inançlarına ne demeli. İnandıkları ne varsa araştırıp mı inanıyorlar yoksa babadan, anadan, dededen, neneden gördüklerini duyduklarını mı doğru olarak kabul edip inanıyorlar. Sorgulamayan toplumlar kandırılmaya ve gelişmemeye mecburdurlar. Aydınlanmanın ünlü düşünürünün söylediği gibi “Düşünürlerin aydınlatamadığı toplumu, şarlatanlar aydınlatır.” Şarlatanların aydınlatacağı bir toplumda ışık olmayacaktır, karanlıkta yol bulmaya çalışan toplum daima zarar görecektir.

Sorgulayan bir toplum için soru sorma becerileri gelişmiş özgüvenli nesiller yetiştirmeliyiz. Geleceğimizi yetiştirdiğimiz nesiller inşa edecekler.

comments powered by Disqus