İnsan Sevmez İnsanlığa dair bir düşünce...

Sezgisel Düşünme Ustalığı

Beyniniz sürekli olarak bir maliyet-fayda analizi yapıyor. Evrimleşmiş organizmalar gibi, enerji tasarrufu için daha verimli olan zihinsel kısayolları kullanırız. Daniel Kahneman’ın Hızlı ve Yavaş Düşünme adlı kitabında açıkladığı gibi, bilgiyi işlemek ve karar vermek için iki temel düşünce tarzını kullanıyoruz.

Mod 1 sezgisel, anlık, bilinçsiz, otomatik ve duygusaldır.

Mod 2 yavaş, rasyonel, bilinçli, yansıtıcı, akıl yürütme ve kasıtlıdır.

Herhangi bir zamanda, aktif düşünceleriniz ve eylemleriniz hangi modun çalışmakta olduğuna bağlı olarak değişir. Yavaş, kasıtlı, odaklanmış ve mantıksal düşünme genellikle karmaşık problemlere uygulanır. Kasten düşünce daha güvenilirdir, ancak nadiren durup, yansıtır ve yavaş kararlar veririz, çünkü birçok durumda yanıtlarımız otomatiktir, bu nedenle sezgisel düşünme sürecinizi iyileştirme ihtiyacı vardır.

Sezgisel zihin

Sezgisel düşünme, hızlı eylem, karar verme ve kararlar için bilinçsiz bir süreçtir. Yaptığımız kararların çoğu otomatiktir. Beyniniz zamanla durumları ele almak için bilinçdışı alışkanlıklar geliştirir. Sezgilerimiz, çoğunlukla sosyal alanda hızlı kararlar almak için evrimsel tarih boyunca ince bir üne sahip olmuştur. Sezgiyi kullanarak, deneyimlerimizi yargılara, tepkilere ve eylemlere dönüştürürüz. Somut kanıtlar, bilimsel gerçekler veya aktif akıl yürütme olmadan kararlar verdiğinizde sezgiye güvenirsiniz. Sezgi, beklentiler yaratmamıza, noktaları birleştirmemize, tutarsızlıkları işaretlememize ve olası sorunlardan bizi uyarmamıza yardımcı olur.

Albert Einstein: “Sezgisel zihin kutsal bir armağandır ve akılcı akıl sadık bir hizmetkârdır. Hizmetkarı onurlandıran ve hediyeyi unutmuş bir toplum yarattık.”

Sezgi, “nedenini bilmeden bilmek”, “kalbinizle düşünmek” olarak adlandırılabilir. Bizi tahrik eden bu görünmeyen güç, rasyonel akıl, sezgiye hizmet eder.

Bir partnerin seçilmesi, bir kariyere yerleştirilmesi ve çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize karar vermesi gibi önemli kararlar, sezgisel zihnimiz tarafından en iyi şekilde verilmiş olup, karar modelleriyle bilgilendirilir. Kararlarınız ile yoğun bir şekilde sezgiye güvenirsiniz.

Maalesef, hızlı ve sezgisel kararlar vermek kurulan modeller yanlışsa, bilinçsiz yetersizlik ile karşılaşılabilir. Bu seçimlerinizi ve gündelik hayatlarınızda kararlarınızı etkiler.

Sezgiyle arzuyu karıştırmayın.

Şiddetli bir şeyin olmasını istemek, sağduyulu sezgiyi ihmal etmenin bir nedeni değildir.İnsanlar mantıksal akıl yürütme gerektiren durumlara nedensel düşünceyi uygunsuz bir şekilde uygulama eğilimindedirler. Fakat öğrenerek, gözlemleyerek ve içsel düşüncenizi bilgilendiren ayrıntıları geliştirmek için çalışırken, daha iyi kararlar alabilirsiniz.Sizi yanlış yönlendirdiğinde sezginizi geçersiz kılın.Sezgi yanılabilir.Zihniniz yanlış inançlara ve hatalı önyargılara dayanarak üstünlük gösterir. İnatçı bir zihniyetten kurtulmak için kendinize farklı bir hikaye ya da daha mantıklı zihninizi çağırmak için kendinize zaman tanıyın.

Sezgi, nasıl tepki vereceğimize karar vermemize yardımcı olur ve analiz, sezgimizin bizi yanlış yönlendirmemesini sağlar. Sezgisel olduğunuzda, doğal olarak çevrenizde daha gözlemci ve bilinçli hale gelirsiniz. Sonuç olarak, daha az hata yapma eğiliminde olacaksınız.

Kaynak: Mastering Intuitive Thinking

comments powered by Disqus