İnsan Sevmez İnsanlığa dair bir düşünce...

Kutuplaşmak

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kutuplaşma “Bir toplulukta düşünce, görüş, sosyal ve siyasal konum ve tavır olarak iki karşıt grupta yoğunlaşmak.” şeklinde tanımlanıyor. Peki topluluk sizce bir kutuplaşma mıdır? Kelime anlamını kenara bırakıp insanın tarihi boyunca birçok konuda kutuplaşma içerisinde olduğunu ve bu tanımın çok basit kaldığını düşünüyorum. Öyle ki , sen zenginsin sen fakirsin, sen dindarsın sen dinsizsin, sen müslümansın sen hristiyansın, sen şu takımlısın sen bu takımlısın, sen sağcısın sen solcusun, sen şu partilisin sen bu partilisin, sen siyahsın sen beyazsın, sen kadınsın sen erkeksin, sen üstünsün sen hakirsin, sen bizdensin sen değilsin, ben sadece insanım ya sen nesin?

İnsanlar kutuplaşma ile boğuşurken gruplara ayrılıp ayrılan gruplarda birbirini yok etmeye çalışıyorlar. Tarihin hemen hemen birçok devrinde insanların kendi türüne yaptığı eziyetlere ve katliamlara rastlayabiliriz. Bu insanlık dışı olayların temelinde, insan türünün kendi içinde farklılık yaratmasından kaynaklandığını düşünüyorum.

Kutuplaşmak

Tarihin birçok evresinde kabul edilen/edilmeyen soykırım bulunmaktadır. Genç yaşlı, çocuk kadın demeden gücü elinde bulunduran insan türü kendi türünü yok etmiştir. Yok etmeleri için kendilerinin yarattığı ve inandığı sebepler vardır. Çünkü kendi toplumunun diğer toplumdan üstün olduğuna inanmaktadır. Günümüzde dahi soykırımlar devam etmektedir. Sadece inançları farklı olduğu için katledilen, zulüm gören birçok toplum bulunmaktadır. İnançları aynı olsa dahi inanç içinde dahi kutuplaşmaya ve buna bağlı olarak yok edilmelerine birçok örnek verilebilir.

Kutuplaşmak

Tarihte insanlığın kendi türüne eziyet örnekleri saymakla bitmiyor ne yazık ki. Yıllar boyunca köle olarak alınıp satılan insanlar olmuştur. En kötü işlerde çalıştırılıp yaşaması için satın alan kişinin insafına kalmış insanlar. Kendi türüne bu şekilde davranmasının başlıca sebebi sizce nedir? Kendisini zengin, soylu, üstün karşısındaki kölenin ise fakir, soysuz, hakir olduğuna inanması değil mi? Sizce bu kutuplaşmanın örnekleri arasına girmiyor mu? Kendi inandığı şeylere göre masum insanları katleden canlı türü insan olamaz.

Kutuplaşmak

Irkçılık, ten rengi kendisinin teninden farklı renkte olduğu için insan olarak görmeyen zihniyetidir. Kendi ten renginden olmadığı için aşağılanması yok olması gerektiğini düşünen zihniyet kutuplaşmanın örneklerinden değil midir? Günümüzde dahi ırkçılık devam etmektedir. Kendisini üstün gören zihniyet rengi farklı olduğu için karşısındakini insan olarak görmemektedir. Sizce bu kutuplaşmanın örneği değil midir?

Kutuplaşmak

Sömürge ülkelerinin başına gelenleri tarih sayfalarından okuyabiliriz. İnsan kaynağını yada değerli yeraltı kaynaklarını kullanmak için ülkelerin kutuplaştırılarak yok olduğunu tarihten görebiliriz. Kendi ülkeleri, kendi menfaatleri için başka ülke ve milletleri sömürgeleri altına alıp yüzyıllarca kaynaklarını sömürme zihniyeti nedir? Ülkelerin gelişmelerine, özgürleşmelerine olanak tanımayıp, kontrollerinden çıkmamaları için sürekli kutuplaştırıp problemler yaratıyorlar. Devletlerin kontrollerini ellerine geçiriyorlar ve istedikleri gibi sömürüyorlar. Olan tabi ki sömürülen ülkelerin vatandaşlarına oluyor.

Bugün bir ünlü hayatını kaybetse sosyal medya üzerinden insanlığa sığmayacak nefret dolu mesajlar atılıyor. Birçok ölüm haberinde ölümden ziyade zengin mi, fakir mi yada nasıl öldüğü ile ilgili mesajlar atılıyor. O kadar çok kutuplaşma ortasında ölümün dahi yaşam tarzıyla ilişkisine göre yorumlar yapılır hale geldi. Sizce bu normal bir durum mu? Ölüme dahi yaşamsal kıyaslamalara göre tepkiler gösteriliyor. Bence bir insan sevmez olarak insanlığın ortadan kalktığını gösteriyor.

Kutuplaşmak

Size kast sistemi desem aklınıza ne gelirdi. Hindistan’da 1975 yılında resmen kaldırılmasına rağmen ülkenin kırsal kesimlerinde halen devam eden bir sistem. Bu sistem endogami (akraba evliliği) esasına göre düzenlenen bir toplumsal yapıdır. Sistemin en üst tabakasında din adamları, sonraki tabakada asiller ve askerler, sonraki tabakada tüccarlar ve çiftçiler son tabakada ise işçiler bulunmaktadır. Bir kişi doğumundan itibaren aynı kast sistemi içerisinde hayatını devam ettirir. Yasalara göre bir insan alt sınıftaki bir insanla aynı sofrada dahi yemek yemezler. Birçok sınıflandırılmış kurallar geçerlidir. Tüm bu sınıflara ait olmayan sınıf içerisinde yaşayan ve aşağılık olarak tanımlanan insanlar resmen insan sınıfında dahi değillerdir. Diğer sınıflara görünmeleri bile yasaklanmıştır. İnsanlık dışı bu uygulama kutuplaşmanın en bariz örneklerindendir.

Kutuplaşmak

Birçoğumuz bir futbol takımı taraftarıyız sanırım. Kendi takımımızı destekliyoruz, maçlarını izliyoruz, ürünlerini alıyoruz. Peki hepimiz masum taraftarlar mıyız. Yine birçok maç olayları tarih kayıtlarına geçmiştir. İnsanlar darp edilmiş ve öldürülmüştür. Sadece bir maç için holiganlar birbirini öldürüyorlar. Kutuplaşmanın sporun önüne geçmesinin ne kadar büyük sorunlar ortaya çıkardığını görebiliyoruz. Hangi futbol maçında iki takımın taraftarları bir arada oturabiliyor. Sanırım böyle bir anlayış bulunmuyor.

comments powered by Disqus