İnsan Sevmez İnsanlığa dair bir düşünce...

Kadına Şiddet Uygulayan Canlı Türü

İnsan sevmez olarak, kadına şiddetin sadece bir kadının sorunu olmadığına, küresel bir sorun olduğuna inanıyorum. Çünkü kadına şiddet tüm dünyada salgın bir hastalık şeklinde devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Kasım-2017 raporunda kadın cinayetlerinin %35’i birlikte oldukları erkekler tarafından işlendiğini belirtiyor.

Türkiye’de kadına yönelik şiddetten ölen kadınların anısını yaşatmak için internet üzerinden kurulmuş Anıt Sayaç ile 2008 yılından bugüne kadar cinayete kurban giden kadınlarımızın bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kadına Şiddet Uygulayan Canlı Türü

Aile içinde kadına yönelik yapılan şiddet ile çocuklara uygulanan şiddet arasıda sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan araştırmaya göre eşlerine şiddet uygulayan erkeklerin %50’sine yakını çocuklarına da şiddet uyguladığını ortaya çıkarmıştır.

Aile içi şiddet ortamında büyüyen çocuklar korku, kaygı, depresyon, çevresine karşı şiddet gibi davranışlar gösterebilirler.

Kadına Şiddet Uygulayan Canlı Türü

Kadına yönelik şiddet birçok devirde kültürler, dinler ve gelenekler altına gizlenmiştir. Bu sebeple genellikle şiddete maruz kalındığının farkına varılması zorlaşmaktadır. Hakaret, bağırma, aşağılama, yasaklama, küçümseme, engelleme vb. birçok şiddet çeşitleri bulunmaktadır.

Kadına Şiddet Uygulayan Canlı Türü

Ortadoğu’da kız çocuklarının doğduktan sonra öldürülmesi, ve bu coğrafyada günümüzde dahi kadınlara haklarının verilmediği görülmektedir. Kadın - Erkek eşitliğindeki farkın günümüzde en çok görüldüğü coğrafyadır. 15. yüzyılda Avrupada ortaya çıkan cadı avı vahşiliği ile katledilen sayısız kadın olduğu bilinmektedir.Tarihte birtakım dini çıkarımlara göre kadınlar şiddetten ve öldürülmekten kurtulamamışlardır.

Kadınlara şiddetin önüne geçilmesi için şiddetin, kadının sorunu olmaktan çıkartılıp insanlığın sorunu olduğu benimsenmesi ve özellikle devletlerin politikalarla, yasalarla, eğitimlerle bu hastalıkla mücadele etmeleri gerekmektedir.

İnsan sevmez olarak kadına şiddet uygulayan bu hastalıklı canlı türünü sevmemiz mi gerekmektedir?

comments powered by Disqus