İnsan Sevmez İnsanlığa dair bir düşünce...

Çocukların Cinsel İstismara Uğradığını Nasıl Anlarız?

Son zamanlar medyada sürekli karşılaştığımız çocuk istismarları haberleri çok korkunç boyutlara ulaştı. Cinsel istismara uğrayan çocukların yaşadıklarını sosyal medyanın desteği ile ortaya çıkaran pekçok haber ile hergün sarsılıyoruz. Bu insan olamayan canlı türlerinin pis ellerini çocuklarımızın üzerinden çekmeleri için, daha çok duyarlı ve bilinçi olmalıyız.

Çocuk İstismarının Yaygınlığı

Türkiye Psikiyatri Derneğinin ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI VE ZOR AÇIĞA ÇIKMASI bilgilendirme dosyasına göre

2002’de Dünya Sağlık Örgütü, küresel olarak en az 150 milyon kız ve 73 milyon erkek çocuğun 18 yaşın altında zorla cinsel ilişki ya da fiziksel temas içeren diğer cinsel şiddet türlerini yaşamış olduğunu bildirmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 verilerinde suç mağduru çocuk sayısının yılda 122 bini geçtiği, bunların %10 oranında cinsel suçlar olduğu bildirilmektedir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve UNICEF’in 2010’da Türkiye’de 6 ilde yaptıkları çalışmada; 1328 hanede, 7-18 yaş arası toplam 1886 çocukla yüzyüze görüşülmüştür. Çocuk katılımcılar, yaş, cinsiyet ve bölge farkı olmaksızın istismarın sırasıyla ev, okul ve sokakta gerçekleştiğini; istismar eden kişilerin de sırasıyla baba, öğretmen, anne, arkadaş ve komşu olduğunu anlatmışlardır.

Çocukların Cinsel İstismara Uğradığını Nasıl Anlarız?

Bir Çocuğun İstismara Uğradığını Nasıl Anlarsınız?

Davranışlarındaki değişikliğe dikkat!

Uyku bozuklukları, iştah problemleri, büyük yaştaki çocuklarda yatağa işeme, parmağını emme ve sadece tanıdığı kişilerle iletişim kurma

Sürekli karın ağrısı şikayeti

Ruh halinin aniden değişmesi, durup dururken öfkelenme ya da başka tepki verme.

Uyku sorunu ve karanlıktan korkma.

Fiziksel temastan kaçınma.

Kendini suçlama eğilimindeyse.

Aniden kilo veriyor ya da alıyorsa.

Sık sık kabus görme, aşırı derecede canavar ya da görünmeyen nesnelere ilişkin korku.

Bazı insanlara karşı korku ve yanlız kalmama isteği.

Çocukların Cinsel İstismara Uğradığını Nasıl Anlarız?

Cinsel İstismara Uğramış Bir Çocuğa Nasıl Davranılır?

Cinsel İstismarın Üstü Örtülmemeli

Cinsel istismar sonrası çoğu ebeveyn olayın üstünü örtme davranışı içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. Ebeveynlerin bu davranışlarının sebeplerinde,

Olayın çevre tarafından duyulma endişesi

Çocuğun bu olayı oyun zannedip anlamamış olduğunu varsaymaları

Ancak bu tutumlar hangi yaşta olursa olsun çocuğun ebeveynlere karşı güvensizlik yada kendi önbelliğine karşı suçluluk duymalarını sağlamaktadır.

Çocuk Koruyucu Psikolojik Destek Kapsamına Alınmalı

Çoğu ebevenylerin, çocuğun istismara maruz kalmadan önce bazı önlemleri almaları gerekmetedir. Çocuğa yaşına uygun cinsel bilgilerin verilemesi, cinsel bölgelere dokunulma ile ilgili bazı öğretilerin yapılması, tuvalet için yardım isteyebileceği durumlarda kimlerden ve ne ölçüde yardım istemesi gerektiği konuları anlatılması gibi psikoljik destek kapsamına alınmalıdır.

Çocukların Cinsel İstismara Uğradığını Nasıl Anlarız?

Çocuğun Hayal Dünyasında Cinsel Davranışlar Bulunmamaktadır

Çocuğun özellikle cinsellik yada istismara yönelik söyleyebileceği herşeyi dikkate alıp şüphe ile bakmak gerekmektedir. Çünkü çocuğun hayal dünyasında bu bilgiler bulunmamaktadır. Çocuğun yaşına göre sorduğu soruları dikkate alarak merak ettiği konular üzerinden bilgi edinilmelidir.

Çocukların Cinsel İstismara Uğradığını Nasıl Anlarız?

Bu Cümleler Kesinlikle Kurulmamalı

Çocuğun duygularına odaklanın ve suçluluk duygusu hissediyorsa kesinlikle “sen onunla nasıl birlikte gidersin” veya “onun bunu yapmasına nasıl izin verdin” gibi cümleler çocuğun zaten kendisine karşı suçluluk duyduğundan kurulmamalıdır. Ebeveynlerin bu konuda yapıcı ve olumlu davranışları çok önemlidir.

İnsan sevmez olarak bu hastalıklı canlı türlerinden çocuklarımı korumalıyız!

comments powered by Disqus